Traditionell kinesisk medicin

Kinesisk medicin är ett holistisk sätt att se på sjukdom. Man kollar på samverkan mellan känslor organ och vävnader, livsenergi och kroppens balans. Behandlingar och filosofin i TCM (traditionell chinesisk medicin) utgår från att man som människa sedan födseln får ett visst mått av livsenergi (YUAN QI) samt en energi som man kan fylla på och underhålla via intag av föda, vår andning och tankar (ZONG QI).

Livsenergi kallar man för QI i Kina. Det är den som rör och förflyttar allting. Vi strävar alltid efter att ha ett fritt flöde av QI i kroppen. Annars uppstår sjukdom/obalanser i kroppen.

Vi utgår från dem fem elementen, trä, eld, jord, metall och vatten. Varje element representera två organ, ett Yin och ett Yang organ. Hur dessa elementen relaterar till varandra är grunden till att kunna ställa diagnos och göra behandling utefter detta. Elementen relaterar även i förhållande till bland annat årstider, färger, klimat, känslor, smaker.

De sju känslorna i kinesisk medicin är Glädje, ilska, ångest, grubbleri, sorg, rädsla och skräck som har med de olika organen och göra.

Yin och Yang är något man utgår mycket från, dessa två är motsatser till varandra, Yin står för kvinnliga, inre, kyla mörker och Yang står för motsatser som det manliga, yttre, värme och ljus. Det krävas att dessa är i samfund med varandra för att inte få oblanser, då Yin och yang hänger ihop. Om Yin och Yang är i obalans blir man sjuk. Personer med samma sjukdom har inte alltid samma obalanser mellan Yin och Yang och där kan vi behandla olika beroende på vart obalansen sitter.

Dao är filosofin i Kinesisk medicin som står för den rätta vägen eller sanningen. Att följa sin Dao betyder att man ska följa den rätta vägen i livet för sig själv. Följa sin ”magkänsla” och veta vad som är rätt för just dig själv. Följer man Dao så håller man sig frisk och lever längre enligt TCM.